Firma vznikla dne 1.7.1993 registrací u Okresního úřadu v Příbrami - okresní živnostenský úřad, evidenční číslo 321101-10820-01. Doménou společnosti jsou veškeré elektroinstalační práce do 1000V. Naším krédem bylo vždy uspokojit požadavky zákazníka, kvalitně provedenou prací.